Långbänk i busshållplatsen!

Under lång tid har den dåliga utformningen av busshållplats ”Ekhagsvägen” vid Maxi diskuterats. Resenärer som väntar eller stiger av hamnar lätt i diket, för att inte tala om hur farligt det blir för dem som har rollator eller sitter i rullstol. Nu har Rolf Jönsson (C) tröttnat och begär att kommunen omedelbart kontaktar ansvariga inom regionen för att hitta en gemensam lösning!

Skrivelse till Olofströms kommunstyrelse ang. busshållplats Ekhagsvägen.

Under lång tid har den dåliga utformningen av busshållplats ”Ekhagsvägen” vid Maxi diskuterats. Resenärer som väntar eller stiger av hamnar lätt i diket, för att inte tala om hur farligt det blir om du har rollator eller sitter i rullstol.

Ansvaret för hållplatser är delat mellan kommun och Trafiknämnd/region.

Centerpartiet uppmanar kommunens ansvariga för detta att genast (Med det menas omedelbart) kontakta ansvariga på regionnivå för att placera om alternativt bygga ut hållplatsen så den blir trafiksäker och användbar för alla.

För Centerpartiet

Rolf Jönsson

Nybygden den 27 november 2017