Centerpartiet värnar åkermarken!

Arbetstillfällen är viktigt och det är bra att vår kommun växer och utvecklas. Skillnaden mellan oss och den S-märkta ledningen i Olofström är att vi månar om en hållbar utveckling och tillväxt också på sikt. Det finns bättre lösningar för detta än att bebygga fullgod åkermark med industrifastigheter. Det är dags att lyfta alternativen!

Skrivelse till Olofströms kommunstyrelse ang. detaljplan Rösjö 1:10 , Agrasjö industriområde.

I slutet av 2016 fick vi i Ksau ett ”brådskande ärende” gällande industrimark runt Agrasjön. Skälen för brådskan var att det rörde sig om ganska många arbetstillfällen och expansionsmöjligheter för industrin. Det är direkt olämpliga förutsättningar för industribyggnader på avsedd plats, jag föreslog andra. Men det var inga problem sades det. Jag lyfte också fram det olämpliga i att bygga på något av kommunens bästa åkermark.

Jag har vid ett par tillfällen frågat varför inget händer. Svaret har bl.a. varit att det pågår inventering av växt- och djurliv av Miljöförbundet.

Det vi fick höra om hur bråttom det var stämde inte och nya förutsättningar gäller. Vi ska inte heller belasta byggkontoret med onödigt arbete.

Det har sedermera kommit alternativa lösningar som säkerligen också är mycket bättre

Centerpartiet föreslår att hela arbetet med detaljplanen avbryts och avslutas.

För Centerpartiet

Rolf Jönsson ( C ) Mats Sigfridsson ( C )

Oppositionsledare 2:e vice ordf. byggnadsnämnden