Med offentlig statistik kan man bevisa det mesta...

Men för att få en rättvisande bild krävs det ett någorlunda stort urval att jämföra sig med. Detta är syftet med följande motion.

Olofström den 15 december 2017

Motion till Olofströms kommunfullmäktige.

Alla verksamheter i en kommun bedöms och mäts och redovisas i medier. De kommenteras sedan av olika företrädare i kommunen. De bra resultaten är klart roligare än de sämre, som lätt ”glöms bort”.

Att hela tiden jämföras med övriga Blekinge och ibland vara bäst i länet är kanske inte världens största utmaning eftersom vi bara är fem kommuner. Att t.ex. vara bäst på Öland med två kommuner innebär att antingen är man bäst eller sämst på ön. Vi borde ha jämförelser med ett större antal kommuner i regionen.

För att skapa större trovärdighet i hur vi ligger till inom olika sakområden så anser vi i Centerpartiet att vi ska ta med Skånes 33 kommuner plus Blekinges 5 vilket gör 38 kommuner i jämförelserna.

  • Centerpartiet föreslår att Olofström fortsättningsvis ska jämföras med kommunerna i Skåne och Blekinge för bredare underlag i hur vi ligger till.

För Centerpartiet

Rolf Jönsson, gruppledare