Ett tryggare Olofström

Människors trygghet och upplevda trygghet är en basal förutsättning för hur hela samhället mår och lyckas i sin utveckling och sin målsättning. Centerpartiet i Olofström har därför vid sitt årsmöte antagit följande uttalande.

I Olofström har vi gjort trygghetsmätningar och arrangerat trygghetsmöten som varit bra för att skapa dialog och kontakt med medborgarna och de har fått föra fram sina åsikter.

I statistik redovisas att vi ligger bra till med siffror på 85-90 % trygghets –mätningarna. Sanningen bakom dessa siffror är ju att 100-150 personer på varje tusental invånare känner sig oroliga och inte alldeles trygga.

Centerpartiet har under lång tid i motioner och medier framfört förslag om utökad kameraövervakning för att förbättra tryggheten för våra invånare. Vi är redan idag ”filmade” när vi går in i våra affärer och handlar vilket är helt okontroversiellt för de allra flesta. Vid begångna brott hänvisar man nästan alltid till foton för att identifiera och gripa gärningsmän.

För att skapa ett tryggare Olofström behöver vi mer uppklarade brott, fler poliser, kameror på strategiska platser och platser med höga värden. Även att på allvar ta emot och lösa mindre brott för att förhindra minskat förtroende för polisen.