Olofström
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Beredskap för kommande torra somrar?

Beredskap för kommande torra somrar?

Vilken roll spelar de regleringarna av vattendragen i dessa tider av torka?

Olofström den 5 september 2018

Interpellation till Olofströms kommunfullmäktige och Sara Rudolfss

Denna mycket varma och torra sommar har lyft många frågor om den beredskap vi har för oförutsedda händelser som vattenbrist, skogsbränder, air condition i våra boenden, bönders situation vad gäller grödor och djur, hur det påverkar vår hälsa och mycket mer.

Vi kunde se hur våra mindre vattendrag som t.ex. Vilshultsån och Snöflebodaån torkade ut med döda fiskar och andra vattenlevande djur och organismer som resultat. Enskilda räddningsinsatser gjordes med att flytta en del till Holjeån .

Som tur var så fanns det vatten i Holjeån även om det var rekordlågt även där.

Men varför fanns det vatten i Holjeån.

Min uppfattning är att det beror på den reglering som finns mellan Immeln och Raslången. Den portionerade ut magasinerat vatten under sommaren och det gjorde att fiskar och djur klarade sig bättre.

Mina frågor till Sara är följande:

  • Vilken betydelse anser du att regleringen har för säkrat vattenflöde i Holjeån genom Olofström?
  • Har kommunen ett intresse av att Holjeån inte torkar ut?
  • Vad skulle olofströmmarna tycka om det?
  • Hur påverkar en torrlagd Holjeå vårt reningsverks drift om enbart renat avloppsvatten utan utspädning släpps ut nedströms?
  • Vad tycker näsumsborna om det?
  • Tänker du agera för att säkra upp att regleringen finns kvar, t.ex. att ansvaret tas av länsstyrelsen eller annan?

För Centerpartiet genom

Rolf Jönsson