centerpartiets förhandlingar med s har gett stora efftekter på regeringens landsbygdsatsning. betyder miljoner till blekinge.

Regeringen satsar över 2 miljarder på landsbygden årligen under 2020-2022. Flera av åtgärderna ger oss i Blekinge bättre förutsättningar. När det gäller satsningarna på underhåll på vägar och järnvägar är det hård konkurrens i landet om åtgärder. Var satsningarna kommer att ske återstår att se. Skattesänkningarna kommer i första hand Norrland och västra Svealand till del.

Viktigt för Blekinges del är att kostnaden för den nya vårdmomsen kommer att kompenseras, hur mycket det rör sig om är i nuläget inte helt klart.

Det är väldigt glädjande att en del av det statliga budgetutrymmet kommer Blekinge till del. Region Blekinge behöver varje ny krona, säger Lars Karlsson, regionråd för Centerpartiet.

150-300 miljoner kronor till utbyggnaden av bredband, ger Blekinge län ytterligare miljoner att fördela per år. Det finns stora behov att täcka och varje tillskott är välkommet för att hjälpa till med de dyraste avsnitten av bredbandsförsörjningen.

Barkborreangreppen är stora i Blekinge län. Genom att öka de statliga insatserna för att bekämpa och komma till rätta med problemen, ökar vi möjligheten för skogsägarna att minska skadorna.

De här insatserna för bredband och för att begränsa skogsskadorna är väldigt viktiga för utvecklingen av vår region, liksom för företagens möjligheter.

Dessutom ger stödet till metangasreduktion, som går till biogasframställningen, bra möjligheter för länets biogasproducenter. Det är en viktig förutsättning för att i framtiden kunna använda biogas inom kollektivtrafiken i länet. Även bra att det nu kommer satsningar på el-laddsystem och miljöbilar för klimatsmarta transporter som också kommer småortssverige till del. Där är bilen en viktig del för att få vardagen att gå ihop.