Stelbenta regler för skolskjutsar

Det är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet som bär skulden för den stelbenta tolkningen av reglementet för skolskjutsar i Olofströms kommun.

Nybygden den 28 sep -19

Vi hade i utbildningsnämnden ett ärende om undantag från skolskjutsreglerna för en flicka som är 13 år. Hon har 2.2 km till angiven hållplats vid Gaslunda gamla lanthandel där hon ska vara 07.10 för att bli hämtad av taxi. För att vara på plats i tid måste man gå hemifrån senast 06.45. Skolan börjar 08.15. Hänsyn till säkerheten togs överhuvudtaget inte. Att det inte finns vägren att gå på och än mindre gatlysen brydde de sig överhuvudtaget inte om. De får alltså gå på körfältet i mörker och oavsett väder. Än värre blir det om det finns snövallar utmed vägen.

Vårt reglemente fungerar i tätorterna där det finns trottoarer, gatlysen och snön plogas direkt på morgonen men inte på landsbygden. Det gäller att barnen ska vara och känna sig säkra och trygga.

I Uppdrag Gransknings program handlade det om ett stort antal vägar i Sverige som är direkt farliga för att de är felbyggda. Olycksrisken är hög även om mängden bilar inte är hög.

Michael Henriksson, Jonny Andreasson, Tamam Abou Hamidam , Hans Jonsson (alla socialdemokrater) Ingrid Brånsjö ((kd) och Timmy Sulasalmi (V) ansåg inte att det fanns några risker och att alla de skäl föräldrarna framförde inte var något att bry sig om. Det är skandal och pinsamt att uppträda så ansvarslöst. Jag ställde också frågan till dem om de kan tänka sig att deras egna barn haft dessa förhållanden till skolskjutsen. Ingen av dem sa ja till det.

Centerpartiet yrkade bifall till undantag för att ge skolskjuts och menar att barnens säkerhet och trygghet är viktigare än att vara paragrafryttare utifrån ett generellt regelverk och blunda för den verklighet landsbygdsbarnen har.

Rolf Jönsson ( C )

Andre vice ordf. Utbildningsnämnden