Post Nord

Interpellation till kommunalrådet Morgan Bengtsson angående Post Nords planerade flytt från Olofström.

Interpellation till kommunalrådet Morgan Bengtsson angående Post Nords planerade flytt från Olofström.

Det har under en tid ryktats om att Post Nord ska lägga ner sin verksamhet i Olofström. Den ska flytta till Sölvesborg och i samband med det införs varannandagsutdelning. Enligt uppgift sker detta i februari.

Att få sin post utdelad varannan dag innebär stora nedskärningar och försämringar av servicen i vår kommun. Det drabbar särskilt landsbygden på många sätt. Företagandets möjligheter försämras, du kan som företagare inte distribuera och få leveranser på lika villkor och i konkurrens med andra. Du har inte längre samma valmöjligheter och utbud som tätortsboende. Tidningar kommer inte med färska nyheter utan med gamla. Mindre endagstidningar kan slås ut av det skälet. Demokratin som bygger på likabehandling i fråga om möjligheter att poströsta och all övrig samhällelig service försämras betydligt.

Mina frågor till kommunalråd Morgan Bengtsson tillika ordförande i Näringslivsbolaget är följande:

Vad har du tills dags dato gjort för att förhindra denna företagsflytt?

Hur ser du på att dessa arbetsplatser försvinner från kommunen?

Hur ser du på de uppräknade försämringar ovan som drabbar våra företag och kommuninvånare?

Rolf Jönsson

gruppledare

Centerpartiet