Våra anställda i vård och omsorg är hjältar

Våra anställda inom vården kan inte nog berömmas för hur de på alla sätt gör allt för att se till så bästa vård och omsorg kan ges.

Pandemin som drar över världen drabbar precis alla på något sätt. Från födsel där pappor inte får vara med på förlossningen till begravningen där inte alla får ta avsked. Däremellan är det skolor, företag, sport och kultur och mycket annat som lider ekonomiskt och till och med går i kras.

Men hur har vi det då i Olofström vad beträffar vård och omsorg och de som jobbar där? Turbulens och har kunnat anas, (omsorgschefen) personal som beordras att flytta sina lediga dagar och semestrar för att klara att hjälpa de behövande.

Vid ett kommunstyrelsemöte i november ställde Centerpartiet några frågor till tillförordnade förvaltningschefen och ekonomen om läget. Klarar vi att bemanna och rekrytera den personal vi behöver? Svar: Ja men det har periodvis varit svårt.

Stämmer det som uppges att vi anlitat stafettsjuksköterskor för att fylla på när det fattas? Svar: Ja

Så också frågan. Hur mår socialförvaltningen och dess anställda egentligen?

Centerpartiets uppfattning är att när vi kräver så oerhört stora uppoffringar av våra anställda och i förlängningen deras familjer eftersom de i princip inte har något val, då måste vi erbjuda en morot tillbaka. Det upplevs väldigt ofta som att piska används när man istället skulle vinna på att erbjuda en morot, uppmuntran med extra pengar när man ställer upp på kraven som ställs. Alternativet har istället blivit att de tar in stafettpersonal till väldigt mycket högre kostnader. Ex är 10000kr ut för tre nätter. När frågan ställdes i november hur mycket stafetterna kostat dittills så var det ca en halv miljon.

Man måste så klart alltid göra sina val och noggrant bedöma vilka alternativ som finns. Det vi vet är att personalomsättningen är hög och att ersätta en person som slutat kostar alltid mycket mer än den tidigare gjorde.

Andra kommuner och regioner har delat ut en klumpsumma som julklapp en del betalar extra för flyttade semestrar och ledigheter. Det sista alternativet borde även Olofström göra. Mera morot och mindre piska.

Rolf Jönsson, gruppledare

Centerpartiet, Olofström