En ny gång och cykelväg utreds

Planer på gång- och cykelväg till Biskopsmåla kostnadsberäknas. I sommar avgörs om investeringen kommer blir verklig. - Behöver det sprängas eller schaktas så gör vi det. Denna gång- och cykelväg ska verkställas, menar centerledare Rolf Jönsson som slagits för saken.

För runt tio år tillbaka i tiden påtalade centerpartiet att de ville se att en promenadoch cykelväg rustas upp.
Stråket gäller från Norra Ringvägen, strax intill skidbacken till Biskopsmåla. En hårdbeläggning och gatuljus önskas.
- Här går det en gammal cykelväg, den är primitiv och har funkat sådär. Den har vi velat göra vid, säger Rolf Jönsson (C), gruppledare.
Tidigare har man avsatt pengar för att kunna gå vidare med ärendet. En del av det nuvarande stråket ligger på privat mark. Ägare har kontaktas men hen vill inte sälja mark till kommunen.
- Jag sa till Roger Jönsson (teknisk samordnare infrastruktur) att det finns kommunal mark väster om stråket och bad honom titta på det.

Tekniska avdelningen har börjat se över att dra vägen runt en annan fastighet som ligger på kommunal mark. Kostnader stiger.
- Tekniska avdelningen har nu fått i uppdrag att kostnadsberäkna, det bestämde vi under kommunstyrelsens arbetsutskott, säger Rolf Jönsson.
Beslut tas i juni i samband med investeringsbudget för år 2022.
- Behöver det sprängas eller schaktas så gör vi det. Denna gång- och cykelväg ska verkställas, säger Rolf Jönsson.

Beslutet är dock inte upp till centerledaren själv. Till sommaren vet vi om investeringen kommer att ske 2020.

Stråket för gc-vägen gäller mellan Norra Ringvägen och Biskopsmåla.