Olofström
Centerpartiet lokalt

Bynamn

       

2 augusti 2015 | Rolf Jönsson

Motion till Olofströms kommunfullmäktige.

Efter att adressystemet gjordes om för ganska många år sedan så försvann många av byanamnen i kommunens och samhällets olika adressregister. Man gick över till gatuadresser.

Vi har sett hur man nu i andra kommuner har nyuppsatta vägskyltar med orts- och byanamn.

I Olofströms kommun är vi i läget att många av våra byanamn kommit i skymundan i och med att de bytts ut mot gatunamn.

Att ha tydlig information om vilka byar man passerar eller stannar till i är en viktig del i att levandegöra hela kommunen. Det är också av stort kulturhistoriskt värde.

Centerpartiet i Olofström föreslår härmed:

Att en kartläggning görs över vilka byanamn som finns som inte är uppskyltade och

Att det upprättas en plan för att genomföra denna skyltning.

Att projektet i sin helhet är genomfört inom tre år.

För Centerpartiet i Olofström