Budget 2017 i KFINLEDNING

Centerpartiet har som vanligt lagt ner ett grundligt arbete med 2017:s budgetförslag.

Mycket av budgeten är lika över alla partier men det finns också stora skillnader.

Vi kan börja med att konstatera Socialdemokraternas misstag från förra året när man höjde antalet elever per lärare på Högavångskolan från 10 till 10,45 elever per lärare. De gjorde också en dramatisk minskning inom städverksamheten på 852000 kr. Blev aldrig verkställd, man gjorde enligt Centerpartiets förslag men röstade emot det i budgeten.

UTBILDNING

Centerpartiet lägger i år åter fram förslag som vi lagt tidigare blandat med nyheter där halverat avstånd till busshållplats för skolelever är en och införande av skolskjuts till förskoleklassbarn är en annan.

Vårt nya pengamässigt större förslag är att rätta till, så långt det går, ett riktigt dåligt regeringsbeslut från S och Mp med stöd av V där man lägger pengar till en del lärare medan andra inte får någonting, det s.k. lärarlönelyftet. Detta har skapat besvikelser, oro, misströstan och frustrerade rektorer. Inte ens de som fick höjningen känner någon större glädje med tanke på deras kolleger som inte fick något. Förslaget och kritiken mot det har varit massiv.

Centerpartiet föreslår här 2,5 miljoner extra till dessa lärare att fördelas av rektorerna, det blir 1000kr som genomsnitt till var och en. Från förskolan till Kom Vux. Jag vill noga betona att vi inte är emot högre löner till lärare och lärarlönelyftet utan hur det är styrt uppifrån på ett orättvist sätt.

FÖRETAGANDE

När det gäller företagsamheten i Olofström så hälsar vi med tillfredsställelse att S äntligen vill satsa pengar på något utanför den traditionella industrin i kommunen. Centerpartiet har i årtionden tydligt påpeka behovet av ett breddat och mindre sårbart näringsliv. När jobb till tusen startades tog vi upp det men blev hånade av Socialdemokraterna eftersom det var ett EU-projekt, att med egna pengar eller nya projekt var otänkbar.

Deras behandling av Ante Cobanov och Gelo-möbler går till historien som kronan på verket i Socialdemokraternas rigida motstånd Biskopsmåladelen görs först med egna medel och Trafikverket tar resten på sitt konto.mot allt och alla som vill driva företag inom omsorgssektorn. Holjeskolan – brända tomten - Gelo - pedagogisk verksamhet i Alltidhult.

LANDSBYGDEN

Centerpartiet lägger förslag om skolskjuts för förskoleklassbarn – kortare avstånd till busshållplats för landsbygdens barn – vi vill se bättre skyltning av byanamnen, för turism och kultur, och ett snabbare utbyggt bredband. Cykel-permobilvägar till Vilshult, Gränum och allra först till Kyrkhult där

Här visar S ett monumentalt ointresse, man röstar emot alla förslag som läggs. Men inte nog med det, man har höga företrädare (Caj Joelsson)som energiskt i sin maktposition får kraftbolaget att prioritera så han gynnas och plockar samtidigt russinen ur den kaka som fiberföreningar har att arbeta med.

BUDGETEN I SIFFROR

Skolskjuts till förskoleklass och halverade avstånd till busshållplats: 1 miljon.

Byanamnen 300000 kr. Tas genom slopat höjt partistöd. = 265000 Kr och slopa höjning till Folkets Hus på 350000 kr och slopad halvtimmestrafik till kustbanan. = 800000 kr

Lärarlönelyftet 1 miljon tas ur resultatet.