19 februari 2016 | Rolf Jönsson

Uttalande

En av Centerpartiets centrala frågor är företagsamhet och jobbskapande eftersom det är grunden för hela samhällets möjlighet att finansiera den välfärd vi vill ha.

I Olofström har vi det speciella läget att det styrande Socialdemokraterna blockerar en stor del av en möjlig och nödvändig ökad arbetsmarknad. De säger konsekvent nej till alternativa lösningar inom omsorgssektorn, barn och äldre. Alltså områden som domineras av kvinnor.

Vi hade nyligen en konferens med Cairos Future som redogjorde för förutsättningarna för en ökad befolkningsutveckling och positiv bild av vår kommun. De menade att folk i allmänhet flyttar inte till en plats för att ta ett jobb utan för att även kunna ta jobb ett, två och tre. Detta är i pricip omöjligt om du tänker dig vård och omsorg i Olofström.

Vi har även en kantring mot teknikbranschen och skulle må bra av en mer differentierad arbetsmarknad och måste fånga de möjligheter som kommer. När då en privat företagare vill investera i vår kommun, Gelomöbler, men får ett direkt negativt bemötande av den sittande makten så blir man bedrövad om än inte helt förvånad, de följer sin protektionistiska linje. Det görs dock undantag om du står kommunledningen nära.

Man kan sammanfatta Socialdemokraternas styre med att vi har en marknadsekonomisk arbetsmarknad för män och en planekonomisk arbetsmarknad för kvinnor.

Detta är mycket negativt för Olofströms kommuns framtid