inför en psykiatriambulans

Motion
till landstingsfullmäktige om att införa en
psykiatriambulans

Stockholms läns
landsting inledde tidigare i år ett projekt med en PAM (psykiatriambulans) som
kommer att fortgå i två år. Psykiatriambulansen bemannas av en
ambulanssjukvårdare och två psykiatrisjuksköterskor. Fokus i Stockholm ligger
till stora delar på suicidprevention, men även andra som mår dåligt och behöver
akut psykiatrisk vård omfattas.

Idag är det
dessutom ofta polisen som i första läget hanterar personer som planerar begå
självmord och stigmatiseringen kan minskas om dessa personer istället först
möter sjukvårdsutbildad personal. Genom att införa en psykiatriambulans visar vi
att psykiatrisk akutsjukvård är lika viktig som somatisk akutsjukvård.

Jag yrkar
därför att

Landstinget
Blekinge utreder möjligheten att införa en psykiatriambulans

Ronneby
150902
Tim Svanberg (c)
Landstingsledamot centerpartiets
landstingsgrupp