Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / hellre poliser i hela ronneby än självutnämnda sheriffer

hellre poliser i hela ronneby än självutnämnda sheriffer

Alla människor ska kunna känna trygghet och tillit till att polisen finns där om någonting inträffar. Centerpartiet accepterar inte utvecklingen där den nya polisorganisationen leder till en centralisering av poliskåren och en hårdare prioritering leder till sämre polisiär närvaro utanför storstäderna. Sedan den nya polisorganisationen sjösattes har antalet förebyggande lokala poliser, som vi innan kallade närpoliser, kraftigt reducerats i Ronneby. När polisens närvaro minskar, brott inte utreds och utredningar läggs ner trots bra spaningsuppslag så skickar det en signal om att der är mer eller mindre riskfritt att begå brott i vissa delar av landet. Centerpartiet vill satsa på polisen och stärka deras möjligheter att höja tryggheten genom en lokal närvaro. Närodlad politik kallar vi det.

*Skärp straffen för brott mot blåljuspersonal
*Öka antalet poliser med ytterligare 2000 poliser i landet
*Prioritera det lokala förebyggande arbetet genom fler lokala poliser
*Öka lönepåslaget till de lokala områdespoliserna
 

Kenneth Michaelsson
Gruppledare för Centerpartiet i Ronneby