Ja till Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Ronneby

Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) i Ronneby hotas av nedläggning - av ekonomiska skäl. Som politiker har vi haft förmånen och möjligheten att lyssna på kloka och bra föreläsare, inom olika ämnen och områden. Något som alltid framhålls är att satsningar på förebyggande arbete beträffande barn- och ungdomar, är att rekommendera. Både för den enskilde som drabbas och ur samhällsekonomisk synpunkt.

Psykisk ohälsa bland barn- och ungdomar visar oroväckande höga siffror och har gjort så under lång tid. Behovet av att ha en fungerande och tillgänglig verksamhet, dit våra unga vid psykisk ohälsa kan vända sig, är förstås ytterst angeläget.

Det skulle vara förödande om BUP i Ronneby stänger sin verksamhet!

MEN – säger de som fattar besluten: ”De som i Ronneby är i behov av stöd och hjälp, är välkomna till BUP på annan ort.” Det är ingen lösning på problemet, tillgängligheten minskar och steget att ta kontakt med professionen blir ännu större.  (Det är tillräckligt svårt som det är idag).

Vi är medvetna om att Landstinget Blekinge har en ansträngd ekonomi, men låt barn- och ungdomar i Ronneby ha möjlighet att få fortsatt hjälp och stöd av BUP - på hemmaplan.

Kristina Valtersson
ordf. Ronneby Centerpartikrets

Tim Svanberg (C)
ord. ledamot Landstingsfullmäktige