låt blåljuspersonal arbeta utan hot och våld

De finns där när vi som mest behöver dem. När vi befinner oss i nöd, när vi är maktlösa, när vi måste ha hjälp. 

Det kan handla om någons hem som fattat elden morfar som drabbats av en hjärtinfarkt eller en butik som rånats mitt på blanka dagen. Vi talar om poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor, nuförtiden omnämnda som blåljuspersonal.

I dessa svåra lägen, ofta förknippade med förlust, sorg och lidande, är blåljuspersonalen en ovärderlig resurs. De görskillnaden mellan laglöshet och rättvisa, mellan liv och död. De är på många sätt samhällets hjältar. Det är de flesta överens om.

Tyvärr är det inte alla som håller med. Vi har de senaste åren sett en oroande trend, där blåljuspersonal utsätts för våld och hot. Det kan handla om allt ifrån hindrande av utryckning till rent planerat våld mot dem som jobbar med att rädda liv. Det kan vi aldrig någonsin acceptera.

Att hota eller använda våld mot blåljuspersonal måste få kännbara konsekvenser. Vi vill därför införa en ny brottsrubricering: Våld mot alarmeringstjänstanställda. 

Det innebär att brandmän och ambulanssjuksköterskor får samma rättsliga skydd som poliser och bedöms utifrån samma strafftider som för våld eller hot mot tjänsteman. Det handlar om fängelse i högst fyra år eller, om brottet är ringa, böter eller fängelse i högst sex månader. Det skulle ge ett starkare skydd för dessa samhällsviktiga yrkesgrupper.

Vi vill också kriminalisera hindrande av utryckning, som i dag bara finns i trafikförordningen och leder till böterDetta för att få ett tydligare rättsläge och göra det lättare för polisen att lagföra personer som ägnar sig åt denna typ av beteende.

För att komma tillrätta med problemen måste vi agera på flera olika plan, inte minst genom att lyfta fram och stötta alla de goda exempel som finns på våldsförebyggande arbeteMen vi måste även agera skarpt från politiskt håll. 

Centerpartiet anser att hårdare straff för våld och hot mot blåljuspersonal är nödvändigt. Håller du med? Skriv under #blåljusuppropet. Vi har redan fått in tusentals underskrifter – men vi behöver fler. 

Gå in på Centerpartiet.se och stöd alla poliser, brandmän och ambulanssjuksköterskor som dagligen riskerar sina liv för vår trygghet.

Annie Lööf (C), partiledare

Johan Hedin, (C), rättspolitisk talesperson

Lars Karlsson(C), gruppledare landstinget Blekinge

Ingrid Hermansson(C),gruppledare Region Blekinge

Kenneth Mikaelsson(C)gruppledare Ronneby

Gertrud Ivarsson(C), gruppledare Karlshamn