regeringen slår hårt mot biograferna

Kulturminister Alice Bah Kuhnke (MP) har utlovat ”miljonstöd” till Sveriges biografer. Det kan vid en första anblick framstå som en satsning, men skrapar man på ytan framgår det snart att satsningen i bästa fall kan betraktas som en svag kompensation för att man höjer biografernas kostnader rejält.

Den rödgröna regeringen chockhöjer nämligen momsen på biobiljetter från 6 till 25 procent. Det försöker man sedan kompensera med ett årligt stöd som ska fördelas på ett stort antal biografer runtom i hela landet. Det räcker inte på långa vägar. Man tar en stor del av kakan med ena handen och ger tillbaka småsmulor med den andra. Dessutom har man höjt arbetsgivaravgifterna för att ha unga anställda, vilket är ett hårt slag mot biograferna, som ofta sysselsätter unga människor.

Konsekvensen av regeringens filmpolitik är att det blir dyrare att gå på bio och att biograferna tvingas visa färre filmer. Särskilt hårt slår momshöjningen mot biografer utanför storstäderna, där man redan har väldigt små marginaler. Flera biografägare har varnat för att åtgärden kan leda till att biografer helt enkelt får läggas ned.

Den kraftiga kostnadshöjningen är dessutom ologisk, rent av orättvis, och snedvrider konkurrensen inom kultursektorn. Exempelvis kommer teater, opera och balett fortsatt att omfattas av den lägre momssatsen på 6 procent och därmed få konkurrensfördelar gentemot biografer.

En spade är en spade. Och en satsning är en satsning. Men kulturministerns höjning av biomomsen är inget annat än en orättvis skattehöjning på en enskild kulturform, en centralisering av kultur och nöje till storstäder - på landsbygdens bekostnad.

Per Lodenius (C), riksdagsledamot och kulturpolitisk talesperson i Centerpartiet

Kenneth Mikaelsson (C), gruppledare Ronneby

Ingrid Hermansson(C) kretsordförande Karlskrona