Hejda takten på telias nedmontering av det fasta kopparnätet

Skrivelse till Kommunstyrelsen i Ronneby kommun

Bakgrund:

Glesbygden är på många håll helt beroende av tillgång till det fasta kopparnätet för sin kommunikation med omvärlden.

Glesbygden önskar blomstra och kan göra det med rätt insatser. Fiberutbyggnaden är en viktig sådan som nu aktualiseras allt mer när media rapporterar hur Telia tar ner kopparledningarna med allt högre tempo. Post och telestyrelsen (PTS) beskriver en positiv bild på hur fiberutbyggnaden utvecklas i Sverige och därför redovisas utdrag från den beskrivningen här;

Två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2015, och andelen har ökat med sex procentenheter på ett år. Samtidigt har utbyggnaden av trådlöst bredband ökat kraftigt, och snabba mobila bredbandsnät täcker nu 77 procent av Sveriges yta. Det visar Post- och telestyrelsens (PTS) rapporter PTS bredbandskartläggning 2015 och Mobiltäckning 2015 som i dag lämnats till regeringen.

Fibertillgången är störst i tätbebyggda områden, men tillväxten är snabbast utanför tätort och småort där 21 procent av hushållen har tillgång till fiber, en ökning med åtta procentenheter på ett år. En viktig anledning till den goda utvecklingen är det statliga bredbandsstödet som riktar sig till just dessa områden.

Regeringens bredbandsmål säger att 90 procent av alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med 100 Mbit/s senast 2020. I oktober 2015 var denna siffra i Sverige 67 procent.

Tillgång till fiber i Ronneby kommun

Ronneby kommun räknas som landsbygdskommun och det märks då fiberutbyggnaden går långsamt. De senaste två åren har dock Miljö och Teknik kunnat satsa vilket gjort att byar, som Eringsboda, fått ta del av fiberutbyggnaden. Däremot är det långt ifrån alla hushåll kring Eringsboda och liknande byar som har en säker tillgång på digital kommunikationsteknik. Göljahult är ett exempel på område som länge har varit helt beroende av det fasta kopparledningsnätet, då det mobila nätet inte erbjuder någon säker service i det området. Det finns ett antal sådana platser i hela Ronneby kommun.

Telia lanserar nu på sin hemsida det sk. Framtidens nät. Följande citat är hämtat från den webbsidan;

Digitaliseringen av samhället innebär att snabb och stabil uppkoppling blir allt viktigare både där vi bor, arbetar och rör oss.

Telia satsar därför stort på att bygga ut fiber- och mobilnätet, medan de delar av det gamla kopparnätet som inte lever upp till dagens kapacitetsbehov stängs ner.

Kunder anslutna till dessa gamla delar av kopparnätet behöver därför beställa nya, moderna och framtidssäkra lösningar via Telia eller annan operatör. Läs mer om Framtidens nät nedan, eller gå direkt till våra erbjudanden för privat- och företagskunder.

Informationen i mening två, gällande kopparledningen som stängs ner, oroar oss mycket eftersom så många platser ännu är helt beroende av den för att kunna kommunicera på ett säkert och smidigt sätt. Det gäller inte minst för många företag som finns i glesbyggd där mobila täcknigen inte räcker för att klara av att utföra sitt arbete.

Två kartor från PTS redovisas här för att belysa hur viktigt det är för Ronneby kommun att kommunicera med Telia. Framför allt behöver kommunen identifiera vilka platser som idag är beroende av den “gamla” kopparledningen och säkerställa att människor kan bo och arbeta där.

Karta 1: Visar att Ronneby kommun ligger långt efter andra kommuner gällande tillgång till digital kommunikationsteknik (100 Mbit/s), dvs fiberkabel.

Karta 2: Denna karta visar att just glesbygd kring Eringsboda saknar tillgång till fiberkabel men vi vet att mobila nätet uppgraderats till 4G vilket gör att fler kan kommunicera. Hastigheten är dock mycket varierande.

Hur bör Ronneby kommun agera?

Mot bakgrund av nulägesbeskrivningen ovan önskar Eringsboda Centeravdelning;

Att Ronneby kommun tar ansvar för att hejda nedmonteringen av det fasta kopparnätet.

Att genom en tydlig dialog med berörda företag, som utför eller ansvarar för nedmonteringen, förmedla budskapet om hur viktig kopparledningsnätet är för glesbygden.

Vi är inte motståndare till utvecklingen men vi påtalar vikten av att säkerställa människors möjlighet till kommunikation.

2017-02-26
Eringsboda Centeravdelning