Inför resestipendium

Motion om att införa resestipendium för studerande vid högskola/universitet

Utbildning är en av grundstenarna i vårt demokratiska samhälle och utbildning berikar såväl den enskilda individen som samhället i stort. Att ha tillgång till att studera på högskola eller universitet ökar människors möjlighet till jobb och trygghet samtidigt som det även gynnar näringsliv och vår gemensamma välfärd. P g a familjesituation eller andra omständigheter är det dock många som inte har möjlighet att flytta för att påbörja studier på högre nivå.

Jag vill därför se att Ronneby kommun inför ett resestipendium som invånare i Ronneby kan söka för att få hjälp att betala hela eller delar av ett månadskort i kollektivtrafik för att ta sig till högskola/universitet i vår geografiska närhet.

Jag yrkar att:

  • Ronneby kommun inför ett resestipendium för Ronnebyinvånare som studerar vid högskola/universitet i kommunens geografiska närhet.

Ronneby den 19/6 2017

Tim Svanberg (c), Ledamot i kommunfullmäktige