Barn och ungdomar i vårt samhälle

I dagens samhälle är livet tufft - oavsett vilken ålder man befinner sig i, men barn och ungdomar är speciellt utsatta. Under många år har man talat om barn och ungas psykiska ohälsa. Något som är mycket allvarligt, men vi bör kanske istället fokusera på begreppen ”Ungdomars psykiska hälsa och välmående.”

BRIS (Barnens Rätt i Samhället) har fått extra många påringningar och kontakter under sommaren och nu när det nya läsåret har börjat ökar nätmobbningen.

Köerna till BUP (Barn- och Ungdomspsykiatrin) är långa.

Centerpartiet har tidigare lyft problematiken och Annie Lööfs sommartal handlade en hel del om barns utsatthet.

Centerpartiet vill bl.a. 

  • Satsa 300 miljoner extra för att korta köerna hos BUP
  • Göra det lättare att flytta elever som allvarligt stör och skapar otrygghet för andra elever i skolan
  • Skärpa straffen för sexualbrott mot barn
  • Slopa preskriptionstiden för sexualbrott mot barn.

Centerpartiet har satt ner foten och fortsätter redan påbörjat arbete inom nämnda områden.

Problem är till för att lösas, men inte alltid helt lätt. Förbättringar kan dock göras!

Vi är många som ställer oss bakom Centerpartiets och Annie Lööfs uttalande.

Ronneby Centerpartikrets
Folkhälso- och Omsorgsgrupp