En flygskatt slår hårt mot Blekinge

Regeringen backar på sänkning av brytpunkt för den statliga inkomstskatten och förändring av beskattning av egenföretagare den sk 3:12 regler, vilket är bra. Däremot backar de inte på flygskatten. Att regeringen väljer att kompensera Norrland och Gotland, men inte Blekinge, slår hårt mot länet.

Nuvarande regering väljer bort Blekinge även om det finns flera starka skäl till att inte införa någon flygskatt.

Vi måste hitta nya vägar för att ställa om våra transporter till att bli grönare och mer miljövänliga. Nu går Centerpartiet vidare med konkreta förslag för att minska utsläppen från flyget. Vi vill se en obligatorisk inblandning av förnybart i flygbränsle för alla flyg som lyfter från svenska flygplatser.

Centerpartiet vill ha ett system som tvingar drivmedelsleverantörer på flygplatsen att tillhandahålla en viss andel förnybart flygbränsle redan under nästa mandatperiod. När detta kan införas är också beroende av tillgången.

Skatten skapar inga incitament hos flygbolagen att använda mer förnybart bränsle, skatten slår lika hårt oavsett inblandning av biobränsle. I regeringens egen utredning om en flygskatt, beräknas det att utsläppen kommer att minska med ungefär lika mycket som vägtrafiken släpper ut under två dygn. Vilket motsvarar två promille av Sveriges totala utsläpp. Genom att satsa på en flygskatt som man på förhand vet kommer att vara ineffektiv, riskerar man också att förlora tid i klimatomställningen av flyget. Företagare, statliga utlokaliserade verksamheter och privatresenärer straffas, utan att klimatet gynnas. Centerpartiets förslag gör verkligen skillnad, eftersom det handlar om att ställa om till förnybart bränsle med mindre påverkan på klimatet. Med Centerpartiets förslag kan vi fortsätta resa med flyget även i framtiden, men göra det grönare och hållbarare.

Flera aktörer har presenterat långtgående förslag till klimatmål och åtgärder för att minska negativ klimatpåverkan. Swedavias mål är till exempel ett fossilfritt inrikesflyg till 2030. Flera nordiska flygbolag, som BRA, SAS och Norwegian, har som mål att halvera sin klimatpåverkan till 2030. Här gäller det att hjälpa branschen aktörer, ge dem morötter att ställa om, inte sätta käppar i hjulet med en flygskatt som riskerar att bromsa pågående omställningsarbete.

Centerpartiets förslag är världsunikt. Det är ett sätt för Sverige att ta ledarskap i omställningen från fossil till förnybar energi i flygbranschen. Med vårt förslag får vi ett system på plats som påskyndar den gröna omställningen inom flygtransporter, utan att ta ut en verkningslös straffskatt från resenärerna. I Norge diskuteras också att införa en kvotplikt för flyget från 2019.

Exakta kvoter för hur stor inblandningen ska vara måste självklart utredas. Ju mer förnybart som blandas i dagens fossila flygbränsle, desto större klimatnytta. Faktum är att det räcker med en inblandning på mindre än fem procent för att uppnå samma klimatnytta som regeringen påstår att deras flygskatt innebär. Till samma kostnad som flygskatten kan med vårt förslag klimateffekten bli mer än dubbelt så hög och kosta betydligt mindre för resenärerna.Vårt förslag påverkar de flyg som startar från svenska flygplatser. Genom en obligatorisk inblandning av förnybart kan Sverige visa ledarskap och vara föregångare. Det är också ytterligare ett steg mot Centerpartiets mål om att minska utsläppen i transportsektorn med 70 procent till 2030.

Flyget är en global klimatfråga som vi måste jobba internationellt vidare med. Sverige kan vara en stark röst för att få till verkningsfulla internationella styrmedel och initiativ för minskad klimatpåverkan från det flyget.

Distriktsstyrelsen för
Centerpartiet i Blekinge