Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Trygghet, lag och ordning

Trygghet, lag och ordning

Vi satsar på upprätthållande av lag och ordning

För oss i Centerpartiet är det av yttersta vikt att du ska känna dig trygg oavsett var i landet du bor. Därför måste den polisiära närvaron öka. Alla ska veta vem ”deras” polis är. Trygghetsarbetet tjänas av långsiktighet och brottsförebyggande arbete utifrån lokala förutsättningar. För att lyckas med det behöver mer resurser föras till polisen för att kunna anställa fler poliser och höja befintliga löner. Centerpartiet arbetar för just detta. Staten behöver också visa på allvar att upprätthållande av lag och ordning har högsta prioritet.

För det första slår vi fast att statens kanske allra viktigaste uppgift är att upprätthålla de lagar som vi har bestämt och om någon bryter mot dessa ska personen lagföras. För oss är det därför av stor vikt att polisen också kan ta krafttag mot de så kallade mängdbrotten som drabbar många människor. Bara för att de är vanliga är de inte mindre allvarliga än andra brott som drabbar människor. Samtidigt vill vi också se hårdare straff för grova brott.

För det andra menar vi att polisen behöver mer resurser för att kunna lösa sin uppgift. Det innebär att vi som politiker måste agera resolut och tillföra de pengar som behövs för att poliserna ska bli fler och ha bättre betalt än idag. Samtidigt behövs fler civilanställda som kan minska den administrativa bördan för poliserna. Vi vill också utöka polisutbildningen så att ytterligare 2000 poliser finns i tjänst år 2021. Totalt vi vill tillföra över 9 miljarder till detta. Fler poliser på gatan, på festivalen eller på fotbollsmatchen skapar en känsla av trygghet.

Men det är inte bara polisen som behöver förstärkningar. Därför lägger vi pengar på att stärka hela rättskedjan. Det handlar om fler åklagare, stärkt vittnesskydd och bättre förutsättningar att säkra den tekniska bevisningen. Detta behövs för att fler grova brottslingar ska dömas och för att fler vardagsbrott ska klaras upp.

Med våra förslag kommer polisen ha större möjligheter att sköta sina kärnuppgifter, att skydda sina medborgare och lösa brott.

Tim Svanberg (c)                           Johan Hedin (c)

Riksdagskandidat, Ronneby      Riksdagsledamot, Stockholm