Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / Nära och tillgänglig vård i ronneby

Nära och tillgänglig vård i ronneby

Vården och omsorgen ska hålla hög kvalitet och finnas tillgänglig för alla. I dag är skillnaderna i tillgång till sjukvården allt för stora, bland annat avseende kötiderna för att få sjukvård. Grunden för en mer jämlik hälso- och sjukvård är en väl utbyggd primärvård. Därför måste primärvården utvecklas och bli mer tillgänglig, så att vården kommer närmare människor och tryggheten ökar. För Centerpartiet är det viktigt att alla människor - oavsett ålder, kön eller bostadsort – har rätt till en nära och tillgänglig vård.

För få människor har idag en personlig läkarkontakt. Alla måste ha tryggheten att få behålla samma läkare och inte ständigt mötas av nya ansikten. Samtidigt måste mer av den nära vården utvecklas genom både digitala och mobila lösningar. Mobila team som kommer hem till sköra patienter istället för att de tvingas resa till vårdcentralen är en del av den nära vården. Det ska vara lätt och nära att söka vård.

Digitaliseringen i vården skapar förutsättningar för att mer av vården kan göras nära patienten. En nära vård handlar både om geografisk närhet och om tillgänglighet och bemötande. Ökad tillgänglighet kan skapas genom öppettider, fysiska och digitala möten och goda relationer som kontinuitet, trygghet och gott bemötande. Vi ska uppmuntra den teknikutveckling som underlättar för patienter.

För alla människor är en god psykisk hälsa viktigt. Den hjälper oss att växa och trivas som människor. Tyvärr minskar den psykiska hälsan – framför allt bland barn och unga samt kvinnor – men också bland äldre. Många lider av ångest, stress, oro samt andra psykiska bekymmer men möts snarare av en kölapp än stöd och hjälp. Behovet av samtalsstöd vid mottagningarna är stort, därför krävs olika former av metoder och strategier så fler kan få hjälp att hitta förhållningsätt till tankar och känslor som uppstår vid stress, oro och ångest. Vi måste öka tillgången till stöd och utveckla våra resurser och metoder för att få en ökad psykisk hälsa.

Centerpartiet i Ronneby vill:

-minska kötiderna inom vården
-fast läkarkontakt till de som vill
-utveckla ett samordnat center i Ronneby för psykisk hälsa