CENTERPARTIET VILL HA JÄMLIK VÅRD

Idag skiljer sig tillgången till vård, människors hälsa och möjlighet till överlevnad i olika sjukdomar.

Bland annat beroende på var i landet man bor, om man är man eller kvinna eller hur lång utbildning man har. En viktig utmaning är därför att göra vården mer jämlik.

Tyvärr finns det skillnader mellan könen beträffande hälsa och vilken vård man får tillgång till.

Det är problematiskt att läkemedelstester till största delen utförs på män, vilket begränsar kunskapen om läkemedels effekter och eventuella bieffekter på kvinnor.

Alla i hela landet bör få tillgång till vård av hög kvalitet.

Överlevnaden inom många cancerformer och hjärt- och kärlsjukdomar är idag exempelvis högre för den som är välutbildad, jämfört med personer med lägre utbildning. I vissa landsting/regioner måste människor vänta alldeles för länge på att få tid hos en läkare – beroende på långa vårdköer.

Enligt Patientlagen har man möjlighet att välja vård i hela landet, vilket är positivt. Det är därför angeläget att man som patient får tydlig information om både väntetider och kvalitet.

Ojämlikheten i vården och hälsoskillnaderna mellan människor beror till viss del på faktorer som inte sjukvården kan ändra på. Det handlar t.ex. om att ge fler människor möjlighet att bryta sitt utanförskap och få ett jobb och en bostad.

Därför behöver både samhället som enhet och vården arbeta mer med det förebyggande arbetet, för att ge människor bättre förutsättningar till ett hälsosamt liv.

Centerpartiet vill:

Att sjukvården ska vara lika bra för alla, oavsett vem man är och var man bor.

Att den som behöver vård och omsorg, ska vara mer delaktig, när beslut ska fattas.

Då kan vi få en mer jämlik vård!

Ronneby Centerpartikrets Folkhälso- och Omsorgsgrupp

Kristina Valtersson (C)
Kerstin Haraldsson (C)
Ann-Charlotte Johansson (C)
Susanne Petersson (C)
Charlotte Svanberg (C)