Centerpartiets Partistämma

Kenneth Michaelsson, vice kommunalråd i Ronneby deltager som ombud på Centerpartiets partistämma i Karlstad den 26-29 september. 1000 personer från hela landet kommer att deltaga på stämman där 800 motioner och 5 program kommer att diskuteras och beslutas om.

”- Jag kommer att specialbevaka stämmans behandling inom Miljö- och Klimat området, säger Kenneth. -Ronneby kommun ligger i framkant inom det området så det finns många frågor som kommer hanteras på stämman som berör lokala möjligheter. T ex hur vi kan fortsätta vår omställning av de kommunala fordonen och energieffektivisering av våra bostäder samtidigt som vi ska värna om den biologiska mångfalden.

-Som ombud kommer jag givetvis även att deltaga inom alla övriga områden som behandlas på stämman. Många För Ronneby viktiga frågor kommer att behandlas. T ex kommunernas ekonomiska situation liksom svårigheten att bygga bostäder och utveckla servicen på landsbygden. Tillsättning av en trygghetsberedning och mer medel till Polisens förebyggande arbete är också områden jag kommer ta upp. Jag kommer också att driva frågan om att man ska ha rätt till en fast läkarkontakt inom primärvården, avslutar Kenneth”