Rättvist för landsbygden

Förändringar i strandskydd och äganderätten


Det blir rättvist på riktigt för landsbygden

Centerpartiet ger genom reformer för stärkt äganderätt i skogen och ett förändrat strandskydd, landsbygden fler möjligheter att utvecklas. Det här är väldigt viktiga reformer som förändrar Sverige till det bättre. Som gör skillnad på riktigt. Överenskommelsen med regeringen innebär att strandskyddet förändras i grunden och blir mer rättvist, vilket gör att det kommer bli enklare att bo och verka i våra landsbygder. Samtidigt stärks äganderätten för alla Sveriges skogsägare, med fler valmöjligheter att välja skyddsformer och genom att frivillighet alltid ska vara utgångspunkt när skog ska skyddas..

Under alldeles för lång tid har utveckling på landsbygden fått stå tillbaka, på grund av ett krångligt och orättvist strandskydd. Nu ska det förändras i grunden. För små sjöar och vattendrag, anlagda dammar och våtmarker och i särskilda utvecklingsområden som kommunerna väljer ut kommer det nu bli tillåtet att bygga. Samtidigt bevarar vi allemansrätten och den fria passagen som finns, och vid platser som är högexploaterade och behöver skyddas stärks strandskyddet.

Fram tills nu har det varit okej att bygga vid vatten i storstäderna, men otänkbart när människor i landsbygder vill bygga nytt i närheten av en sjö. Den här förändringen av strandskyddet är en frihetsreform som ger människor mer makt över sin egen vardag och gör det enklare att bygga, bo och utvecklas på landsbygden. Det är rättvisa på riktigt.

Äganderätten i skogen ska också stärkas. Skogen är viktig för Sverige på många sätt och är inte minst en ovärderlig pusselbit i klimatomställningen. En bärande del är att frivillighet istället för tvång blir utgångspunkt när skog ska skyddas. Skogsägares initiativ ska också prioriteras över myndigheters och det ska finnas fler valmöjligheter för markägare som vill skydda skog. Både i Norge och Finland används redan principen om frivillighet.

Miljö- och energigruppen för Centerpartiet i Ronneby

Kenneth Michaelsson
Knut Svensson
Hillevi Andersson
Jan-Olov Olsson
Tony Nilsson
Mats Paulsson
Bo Karlsson