Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Kerstin Haraldsson

Kerstin Haraldsson

Personbild


Bor i Siggamåla

Sekreterare i Ronneby Centerpartikrets
Vice ordförande i Backaryd/Öljehults Centerpartiavdelning

Ledamot i Socialnämnden och dess arbetsutskott
Ersättare i Kommunfullmäktige i Ronneby
Ersättare i Kommunsamverkan Cura individutveckling

Ersättare i Landstingsfullmäktige i Blekinge
Ersättare i Handikappsrådet i Landstinget Blekinge
Ersättare i nämnden för primärvård och tandvård i Landstinget Blekinge

Kontakta Kerstin Haraldsson

Kontakta Kerstin

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....