Ronneby
Centerpartiet lokalt
  • / Tim Svanberg

Tim Svanberg

Personbild


Bor i Sörby i Ronneby

Ordförande i Ronneby Stads Centerpartiavdelning
Ledamot i Kretstyrelsen för Centerpartiet i Ronneby
Ledamot i Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Blekinge

Ledamot i Kommunfullmäktige i Ronneby
1:e vice ordförande i Utbildningsnämnden i Ronneby
Ledamot i Kommunstyrelsen och dess Budgetberedning samt i AB Ronneby Helsobrunn
Ersättare i valberedningen för Kommunfullmäktige i Ronneby

Ledamot i Landstingsfullmäktige i Blekinge
Ledamot i Valberedningen i Landstingsfullmäktige i Blekinge

Kontakta Tim Svanberg

Kontakta Tim

Uppgifter om personer som kontaktar Centerpartiet
Om du kontaktar Centerpartiet via e-post lagras din e-postadress och de uppgifter du skriver i meddelandet i vårt e-post- och ärendehanteringssystem. Vi behåller uppgifterna i våra system så länge som de behövs för att kunna hantera ditt ärende och eventuell uppföljning av det.
Läs mer https://www.centerpartiet.se/gdpr

Tack för ditt meddelande!

Något gick fel....