Ronneby
Centerpartiet lokalt

Avdelningar Centerpartiet

Centerpartiet i Ronneby består av 7 stycken avdelningar/nätverk  spridda över hela kommunen.

Backaryd – Öljehult Centerpartiavdelning

Ordförande, Jan-Olov Olsson, Hallabro

Vice ordförande, Kerstin Haraldsson, Hallabro

Sekreterare, Ulla Samuelsson, Backaryd

Kassör, Silke Jacob, Belganet

Bräkne-Hoby Centerpartiavdelning

Ordförande, Hillevi Andersson, Bräkne-Hoby

Vice Ordförande, Bengt Holm, Värmansmåla

Sekreterare, Thomas Håkansson, Bräkne-Hoby

Kassör, Kerstin Mattisson, Bräkne-Hoby

Eringsboda Centerpartiavdelning

Ordförande, Magnus Gustafsson, Eringsboda

Vice Ordförande och Sekreterare, Eva-Britt Brunsmo, Räntemåla

Kassör, Ingvar Svensson, Höcklehult

 
Nätverket Listerby

Sammankallande, Monica Fredriksson

Vice sammankallande, Anders Petersson

Göran Andersson

 Sven-Olof Svensson

Nätverket Ronneby Norra

Sammankallande, Yannick Luomala  

Knut Svensson

Yngve Berggren

Ingmar Mathiasson

Ronneby Stad


Ordförande, Tim Svanberg, Ronneby

Vice ordförande, Kenneth Michaelsson, Ronneby

Sekreterare, Kristina Valtersson, Ronneby

Kassör, Ingrid Karlsson, Ronneby

Ronneby Södra Centerpartiavdelning

Ordförande, Håkan Edvardsson, Saxemara

Vice ordförande, Karl-Erik Thernström, Sjöhaga

Sekreterare och kassör, Birgitta Edvardsson, Torneryd