Ronneby
Centerpartiet lokalt

Avdelningar Centerungdomar

Centerpartiets Ungdomsförbund i Ronneby

Ordförande, Jonatan Glader, Ronneby       

V. Ordförande Simone Andersen     

Kassör, Erik Sjölander