Ronneby
Centerpartiet lokalt

Kommunuppdrag

Kommunstyrelsen (KS) 

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby
1:e vice ordförande samt KSAU    

Tim Svanberg, Ronneby

Ersättare 

Silke Jacob, Belganet
 

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Ledamot

Mats Paulsson, Eringsboda       

Ersättare

Magnus Gustafsson, Eringsboda

Fritid- och Kulturnämnden

Ledamot

Anders Petersson, Hattatorp        

Ersättare

Åke Tärntoft, Saxemara        

Eva-Britt Brunsmo, Eringsboda

 

Miljö- och Byggnadsnämnden

Ledamot

Knut Svensson, Norra bygget
Ordförande

Hillevi Andersson, Tararp

Ersättare

Yannick Luomala, Ronneby       
   

Utbildningsnämnden

Ledamot

Tim Svanberg, Ronneby
1:e vice ordförande

Silke Jacob, Belganet
    
Ersättare

Kennet Henningsson, Kallinge


Kommunfullmäktige

Gruppledare och ledamot 

Kenneth Michaelsson
Ronneby         
0457-175 23       

Ledamöter

Tim Svanberg, Ronneby 

Hillevi Andersson, Tararp

Mats Paulsson, Eringsboda

Kristina Valtersson, Påtorp

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Hallabro

Bengt Holm, Bräkne-Hoby    
    
Magnus Gustafsson, Eringsboda


Revisionen

Thomas Håkansson, Bräkne-Hoby

Valberedningen

Ordinarie

Kenneth Michaelsson, Ronneby

Ersättare

Tim Svanberg, Ronneby


Valnämnden

Ledamot 

Susanne Petersson, Ronneby   
1:e vice ordförande    

Ersättare
 
Eva Johansson, Vermansmåla


Äldrenämnden

Ledamot

Susanne Petersson, Ronneby

Ersättare

Ulla Samuelsson, Backaryd


Socialnämnden

Ledamot 

Kerstin Haraldsson, Hallabro

Ersättare

Monica Fredriksson, Listerby


Överförmyndarnämnden

Ledamot

Krister Holmqvist, Ronneby
Orförande


Näringslivsrådet

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby


Miljö- och Energirådet

Ledamot

Kenneth Michaelson, Ronneby
Ordförande


Folkhälsorådet

Ledamot

Kristina Valtersson, Ronneby


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ingen Ledamot

Kommunala Pensionärsrådet

Ingen Ledamot


Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby
Ordförande

Cura individutveckling

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Hallabro


KOMMUNALA BOLAG  

AB Helsobrunnen 

Ledamöter

Kenneth Michaelsson, Ronneby
1:e vice ordförande

Tim Svanberg, Ronneby

Ersättare

Silke Jacob, Belganet


AB Ronnebyhus  

Ledamot

Mats Paulsson, Eringsboda
1:e v Ordförande

AB Ronneby Industrifastigheter

Ledamot

Gilbert Nilsson, Ronneby


Ronneby Brunn AB   

Ledamot

Gilbert Nilsson, Ronneby      
    

Ronneby Miljö och Teknik AB   


Ledamot

Bengt Holm, Vermansmåla
Ordförande                   

Jens Bengtsson, Leråkra