Kommunuppdrag

Kommunstyrelsen (KS) 

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby
1:e vice ordförande samt KSAU  och Personalutskott och Planberedning  

Tim Svanberg, Ronneby

Ersättare 

Silke Jacob, Stengölsmåla


Krisledningsnämnden

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby
1:e vive ordförande
 

Räddningstjänsten Östra Blekinge

Ledamot 

Magnus Gustafsson, Eringsboda

Teknik-, Fritid- och Kulturnämnden

Ledamot

Anders Petersson, Hattatorp        

Ersättare

Eva-Britt Brunsmo, Eringsboda

Sandy Zreik, Ronneby
 

Miljö- och Byggnadsnämnden

Ledamot

Hillevi Andersson, Tararp
Ordförande

Bo Karlsson, Räntemåla

Ersättare

Jan-Olov Olsson, Hallabro

Jennie Fredriksson, Hallabro       
   

Utbildningsnämnden

Ledamot

Silke Jacob, Stengölsmåla
1:e vice ordförande
    
Ersättare

Jonatan Glader, Ronneby

Anna Larsson, Eringsboda


Kommunfullmäktige

Gruppledare och ledamot 

Kenneth Michaelsson, Ronneby              

Ledamöter

Tim Svanberg, Ronneby 

Hillevi Andersson, Tararp

Silke Jacob, Stengölsmåla

Ersättare

Eva-Britt Brunsmo, Räntemåla    
    
Magnus Gustafsson, Eringsboda


Revisionen

Thomas Håkansson, Bräkne-Hoby

Valberedningen

Ordinarie

Kenneth Michaelsson, Ronneby

Ersättare

Tim Svanberg, Ronneby


Valnämnden

Ledamot 

Susanne Petersson, Ronneby   
1:e vice ordförande    

Ersättare
 
Eva Johansson, Vermansmåla

Lena Runesson, Bräkne-Hoby


Vård- och Omsorgsnämnden

Ledamot

Susanne Petersson, Ronneby
1:e vice ordförande

Ersättare

Kristina Valtersson, Ronneby


Socialnämnden

Ledamot 

Eva Johansson, Vermansmåla

Ersättare

Maria Blasek, Bräkne-Hoby


Överförmyndarnämnden

Ledamot

Susanne Petersson, Ronneby
Orförande


Näringslivsrådet

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby


Miljö- och Energirådet

Ledamot

Kenneth Michaelson, Ronneby
Ordförande


Folkhälsorådet

Ledamot

Ingen Ledamot


Kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Ingen Ledamot

Kommunala Pensionärsrådet

Ingen Ledamot


Lokala Brottsförebyggande rådet (Brå)

Ledamot

Kenneth Michaelsson, Ronneby
Ordförande

Cura individutveckling

Ersättare

Silke Jacob, Stengölsmåla


KOMMUNALA BOLAG  

AB Helsobrunnen 

Ledamöter

Kenneth Michaelsson, Ronneby
1:e vice ordförande


AB Ronnebyhus  

Ledamot

Magnus Gustafsson, Eringsboda
1:e v Ordförande

Ann-Charlotte Johansson, Svalhult

AB Ronneby Industrifastigheter

Ledamot

Gilbert Nilsson, Ronneby


Ronneby Brunn AB   

Ledamot

Gilbert Nilsson, Ronneby      
    

Ronneby Miljö och Teknik AB   


Ledamot

Kevin Lill, Ronneby
Ordförande                   

Bo Karlsson, Eringsboda


Ronneby Milljöteknik Energi AB

Ledamot

Kevin Lill, Ronneby
Ordförande

Bo Karlsson, Eringsboda

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.