Ronneby
Centerpartiet lokalt

Landstingsuppdrag

Landstingsfullmäktige 

Ledamot

Tim Svanberg, Ronneby

Ersättare

Ann-Charlotte Johansson, Bräkne-Hoby

Kerstin Haraldsson, Hallabro

Monica Fredriksson, Listerby     

Valberedningen


Ordinarie

Tim Svanberg, Ronneby

Nämnden för psykiatri och habilitering

Ledamot

Silke Jacob, Belganet


Nämnden för Folkhögskolan 

Ledamot

Ann-Charlotte Johansson, Bräkne-Hoby
Vice ordförande
 

Nämnden för primärvård och tandvård

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Hallabro

Handikapprådet

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Hallabro


Ungdomsrådet


Ersättare

Silke Jacob, Belganet 


Revisor

Bo Nilsson, Bräkne-Hoby