Ronneby
Centerpartiet lokalt

Regionuppdrag

Regionfullmäktige 

Ledamot

Eva-Britt Brunsmo, Räntemåla

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Siggamåla

Silke Jacob, Stengölsmåla

Ann-Charlotte Johansson, Bräkne-Hoby  

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ersättare

Silke Jacob, Stengölsmåla


Närsjukvårdsberedningen

Ersättare

Kerstin Haraldsson, Siggamåla
 

Regionala utvecklingsnämnden

Ersättare

Gilbert Nilsson, Ronneby

Kultur- och bildningsnämnden

Ledamot

Kevin Lill, Ronneby
Ordförande


Trafiknämnden

Ledamot

Eva-Britt Brunsmo

Ersättare

Gilbert Nilsson, Ronneby


Ungdomsrådet


Ledamot

Jonatan Glader, Ronneby 


Pensionärsråd

Ledamot

Ann-Charlotte Johansson
Ordförande


Lekmannarevisor Almi Företagspartner

Ledamot

Bo Nilsson


Patientnämnden

Ersättare

Ann-Catrin Carlsson, Makrilla