Ronneby
Centerpartiet lokalt

Inom Ronneby Centerpartikrets finns 5 stycken intressegrupper.

Uppgifter:

  • Driver och bevakar aktuella frågor inom intresseområdet.
  • Arbetar med att sprida information inom intresseområdet.
  • Ger förslag på motioner, interpellationer och frågor till fullmäktigegruppen.
  • Anordnar minst 1 utåtriktade aktiviteter per år inom intresseområdet.
  • Aktiviteterna ska alltid ske tillsammans med minst en av kretsens avdelningar.
  • Aktiviteterna ska fördelas så att de inte krockar med annan intressegrupps aktiviteter. 


Teknik/Näringslivs/Fritid- och kulturgruppen

Anders Petersson, Listerby
Gruppledare

Gilbert Nilsson, Ronneby

Ingmar Mathiasson, Ronneby Norra

Åke Tärntoft, Ronneby Södra

Sandy Zreik, Ronneby Stad

Knut Svensson, Ronneb y Norra


Utbildningsgruppen

Silke Jakob, Backaryd/Öljehult
Gruppledare

Tim Svanberg, Ronneby Stad

Magnus Gustafsson, Eringsboda

Jonatan Glader, Ronneby CUF

Kevin Lill, Ronneby Stad


Miljö- och energigruppen

Kenneth Michaelsson, Ronneby Stad
Gruppledare

Hillevi Andersson, Bräkne-Hoby

Jan-Olov Olsson, Backaryd/Öljehult

Knut Svensson, Ronneby norra

Tony Nilsson, Backaryd/Öljehult

Mats Paulsson, Eringsboda

Bo Karlsson, Eringsboda


Folkhälsa- och omsorgsgruppen

Kristina Valtersson, Ronneby Stad
Grupppledare

Kerstin Haraldsson, Backaryd-Öljehult 

Susanne Petersson, Ronneby Stad

Ann-Charlotte Johansson, Bräkne-Hoby

Charlotte Svanberg, Ronneby Stad


Aktivitets- och medlemsvårdsgruppen

Utgörs av Kretsstyrelsen