Kretsstyrelse

Kretsens styrelse består av:

En verksamhetsledning (1:e verksamhetsledare utgör ordförande),

Ordföranden från avdelningarna samt ersättare från avdelningarna. Avdelningarna/Nätverken/CUF räknas till 7 st och blandas mellan C, CK och CUF.

Uppgifter:

Förbereder kretsens årsmöte.
Samordningsråd vid större frågor.
Tar beslut om frågor som är av större karaktär än vid årsmötet beslutad budget.
Utgör valkommitté.

Verksamhetsledning består av:

1:e verksamhetsledare, 2:e verksamhetsledare, verksamhetsadministratör och verksamhetsekonom.

Verksamhetslednings Uppgifter:

Verksamhetsansvariga
Samordnar praktiska och organisatoriska frågor
Informationsansvariga (Prioriterat område)
Valprogramansvariga (samarbete med intressegrupper)
Får deltaga i samtliga intressegrupper
Får inom av kommunkretsens årsmöte beslutat budget, besluta om ekonomiska frågor som rör verksamheten 


Kretsstyrelse

Verksamhetsledning

Ordförande
1:e verksamhetsledare
Kerstin Haraldsson, Hallabro

Vice ordförande
2:e verksamhetsledare
Mats Paulsson, Eringsboda

Sekreterare
Verksamhetsadministratör
Eva-Britt Brunsmo, Eringsboda

Kassör
Verksamhetsekonom
Lena Runesson, Bräkne-Hoby

Övriga ledamöter

Backaryd-Öljehult

Ordinarie
Jan-Olov Olsson

Ersättare
Eva Johansson

Bräkne-Hoby

Ordinarie
Hillevi Andersson

Ersättare
Åke Tärntoft

Eringsboda

Ordinarie
Magnus Gustafsson

Ersättare
Märta Johansson

Nätverket Ronneby Norra

Ordinarie
Knut Svensson

Ersättare
Lars-Olof Eliasson

Ronneby Stad

Ordinarie
Tim Svanberg

Ersättare
Kenneth Michaelsson

CUF

Ordinarie
Jonatan Glader

Ersättare
Erik Sjölander 

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.