Sveriges minknäring uppfyller världens mest ambitiösa djurskyddsregler

Centerpartiet anser därför att det är hög tid att stoppa förföljelsen av företagarna inom minknäringen.

Socialdemokraterna och Mp lägger nya hot mot landsbygdsföretagarna som driver minkfarmer. Nu ska det än en gång utredas vilka behov minkarna har, för vilken gång i ordningen minns ingen.

I Sölvesborg har vi idag en mycket modern minknäring som lever upp till högt ställda djurskyddskrav, de ambitiösaste i världen. Samtidigt lever de under ständiga hot från extremister som inte drar sig för att ta lagen i egna händer och t.o.m. använder våld för att nå sina syften.

Det är då beklämmande att regeringspartierna och vänstern (Sd vill också avskaffa minkuppfödningen) går dessa ligister till mötes med att lägga förslag som syftar till att ytterligare försvåra för dessa minkbönder och i förlängningen få dem att upphöra med sin verksamhet. Ett aktuellt fall på förföljelse finns i Falkenberg, Nicklas Pettersson, som fått utstå mycket.

Minkuppfödningen tillsammans med fisknäringen och broileruppfödningen utgör ett kretslopp där lantbruket producerar foder till kycklingar vars slaktrester tillsammans med restprodukter från fisket utgör foder till minkarna. Ett perfekt kretslopp.

VD:n för ”Svensk Mink” Johan Dahlens förklaring i radion var mycket tydlig i hur minkarnas behov redan har utretts och att vatten gör mer skada än nytta.

Centerpartiet tar bestämt avstånd från ytterligare krav och utredningar på en redan utsatt näring.

Nybygden den 10 januari 2018

 

För Centerpartiet

Rolf Jönsson oppositionsledare, Nybygden, Olofström

Ulf Svensson gruppledare, Norje, Sölvesborg