Hur står det till med värdegrundsarbetet i skolan?

"Värdegrundsarbetet sker överallt och hela tiden. Barn och elever ska känna sig trygga och få vara som de vill vara. De ska kunna påverka sin egen skolsituation genom delaktighet och inflytande och samtidigt utveckla förmågor för att aktivt kunna verka i demokratin." Ja, så beskrivs arbetet med värdegrunden på Skolverkets hemsida men hur står det egentligen till med värdegrundsarbetet i Sölvesborgs skolor? Den frågan ställer nu Ulf Svensson i nedan interpellation.

Till Sölvesborgs kommunfullmäktige

Interpellation ställd till Barn och Utbildningsnämndens ordförande Markus Alexandersson.

Vi som är politiker samt kommunens tjänstemän har fått kommunens värdegrund till oss på olika sätt.

Att värdegrunden kommer kommuninvånarna till del är viktigt för bemötandet av människor.

Jag har då tanken på de våldshändelser som skett på skolor runt om i Sverige och med tanke på skolan i Trollhättan 2015.

Min fråga är:

  • Hur fungerar värdegrundsarbetet på skolorna?
  • Hur ser säkerheten ut på kommunens skolor för att ge eleven en trygg och säker tillvaro?

Ulf Svensson, Centerpartiet i Sölvesborg.