Trygghetsboende i Norje

Att man kan bo kvar i sin by även när man har blivit äldre och har sålt huset kan för många vara ett bra alternativ till att flytta till tätorten. Ett hus med några lägenheter i kan vara till fördelar för den norra delen av kommunen då flera äldre kan bo kvar i bygden. 

Motion ställd till Sölvesborgs kommunfullmäktige.

Att man kan bo kvar i sin by även när man har blivit äldre och har sålt huset kan för många vara ett bra alternativ till att flytta till tätorten. Ett hus med några lägenheter i kan vara till fördelar för den norra delen av kommunen då flera äldre kan bo kvar i bygden.

Ärtvägen skulle vara ett alternativ där man låter Sölvesborgshem se om det kan byggas. För de äldre finns inte något boende i de norra kommundelarna.

Ett trygghetsboende är funktionellt utformat och har gemenskapslokaler, bovärd och trygghetslarm. I vissa fall är det liten eller marginell skillnad mellan ett seniorboende och ett trygghetsboende är för äldre som är för friska för äldreboende men som vill ha mer social samvaro och trygghet än vad de kan få i sitt nuvarande hem.

Det finns heller inget biståndsbeslut för att bo i trygghetsboende. Till skillnad från äldreboenden ingår varken mat, service, omvårdnad eller sjukvård. Däremot är det ett krav att bostäderna ska vara funktionellt utformade, gemenskapslokaler ska finnas för måltider, samvaro, hobby och rekreation samt personal/bovärd på angivna tider.

För att finansiera boenden anslås medel i 2017-2018 budget.

Jag vill att: Sölvesborgshem bygger ett trygghetsboende i Norje.

Ulf Svensson, Centerpartiet Norje 2016-01-26