Psykisk ohälsa - det vanligaste hälsoproblemet i Sverige idag

Omkring 90 procent av alla sjukskrivningar till följd av psykiatrisk diagnos beror på stressrelaterade symptom. Framför allt drabbas kvinnor och unga.

Vi tycker att fler måste få hjälp snabbare!

Centerpartiet satsar därför 1,2 miljarder till ny vårdform och stöttning av första linjens psykiatri!