Centerpartiet agerar för ökad säkerhet på Furumovägen!

Centerpartiet har uppmärksammat de boendes oro över de allt högre hastigheterna på Furumovägen och skickar därför en skrivelse till ansvariga myndigheter.

Till polis, trafikingenjör i Sölvesborg samt Länsstyrelse.

Flera boende längs Furumovägen har kontaktat lokala Centerpartiet och framfört sin oro att det körs alldeles med alldeles för hög hastighet på vägen. Åtgärder bör snarast sättas in innan en olycka sker. Här bor flera barnfamiljer längs vägen. Ökade hastighetskontroller kan vara ett sätt att få ner hastigheten. Oron för att det ska hända något innan någon skadas är stor. Polis måste snarast sätta in åtgärder. Enligt flera boende är hastigheten vid 50-sträckan och 70 sträckan långt ifrån den tillåtna hastigheten och där körs i hastigheter över hundra km./h. Vi vill att de som bor längs Furumovägen ska kunna känna att hastighetsbegränsningarna efterföljs och det ska vara en säker väg att bo vid.

Centerpartiet vill att polis med hjälp av Trafikverket gör Furumovägen till en väg som är säker att färdas på.