tågstopp i sandbäck

Pågatåg

Centerpartiet i Sölvesborg har ingett en skrivelse till Blekingetrafiken, Region Blekinge:

Vad gäller miljön så skulle ett stopp för Pågatåg i Sandbäck innebära att flera inte behöver ta bilen, samt att ur ett landsbygdsperspektiv vara ett rättvist sätt att se på skattfinansierad trafik. Centerpartiet ser att det finns möjlighet för pågatågen att stanna i Sandbäck eftersom där finns tre spår så att tåg kan mötas där. Meningen är, vad vi förstår, att pågatåg ska stanna på mindre stationer. Möjligheter borde då finnas för att tågen stannar på morgonen och förmiddag samt eftermiddag och kvällar. Detta bör undersökas.

1. Pågatågen är avsedda för matartrafik från mindre stationer fram till de större. På sträckan Karlshamn - Kristianstad finns endast en matarstation, och det är i Fjälkinge. Blekinge saknar helt sådana, därför bör vi så snart som möjligt få still stånd en matarstation i Sandbäck, som idag har dubbelspår.

2. Sandbäck ligger mycket bra till för anslutningsbussar från Olofström, Jämshög och Gränum. För resenärer från Olofström blir restiden 15 minuter kortare till kustbanan. Då det tar tid att ändra människors resebeteende, så är detta en bra förberedelse inför den kommande Sydostlänken.

3. Ett tågstopp i Snadbäck kommer att göra Sölvesborgs norra del mer attraktivt för permanentboeende.

4. Parkeringsmöjligheter skulle lätt kunna ordnas i Sandbäck, resenärerna väljer stationer där man kan parkera nära den station man ska utnyttja för sitt resande.

Denna skrivelse är en fortsättning på en inerpellation som Centerpartiet ställt i Kommunfullmäktige i Sölvesborg.

Norje 190819 Ulf Svensson, gruppledare för Centerpartiet i Sölvesborg