Sölvesborg
Centerpartiet lokalt

besparing på allmänkulturen i sölvesborg

Ronny Berggren, som är ledamot i Fritids- och Kulturnämnd i Sölvesborgs kommun, har ställt en fråga till ordförande i nämnden, Rolf Berg (SD). Detta med anledning av att:

  • Sölvesborgs kulturchef har blivit ombedd att göra en konsekvensanalys av vad en besparing på en tjänst gällande allmänkulturen skulle innebära.
  • Den oro som kulturföreningar känner inför aviserade ekonomiska neddragningar och annat stöd från kommunen.
  • Hur vet man att man vill spara på allmänkulturen och inget annat inom fritid och kultur?

FRÅGAN ÄR:

VILKA GRUNDER BASERAR SAMSTYRET SIG PÅ, NÄR MAN SPECIFIKT PEKAR UT ATT MAN EVENTUELLT VILL SPARA IN EN HEL TJÄNST PÅ ALLMÄNKULTUREN I SÖLVESBORG?

Ronny Berggren fick dock inget svar på denna fråga vid senaste mötet, därför är den nu sänd till kommunstyrelsens ordförande.