Taggen blir inte av

Tyvärr få man väl säga, Centerpartiet i Sölvesborg beklagar att inte vindkraftsverken på Taggen inte blir av.  Detta projekt skulle kunna ha gett flera näringsidkare i vår kommun mer jobb och därmed mera inkomster vilket gagnar alla. Ett något märkligt beslut då vi kunde fått ett riktig bra fossilfri energi.

Detta skulle också haft ett riksintresse med förnyelsebar el. Tydligen har Vattenfall, som är delägare i Taggenprojektet, ansett att de har blivit motarbetade av flera instanser. Först var det Samstyret i Sölvesborgs kommun som sa nej till Taggen och Kristianstad kommun har även motarbetat vindkraften i bukten. Nu säger Försvaret också nej till de havsbaserade vindkraftverken.

Vi i Centerpartiet Sölvesborg har ansett att denna förnyelsebara el som kan skapas här, är en del i ett samhälle friare från utsläpp och gifter.

Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg.