Vattenskotrars framfart

 I Länsstyrelsens stadgar står det att vattenskotrar endast får framföras i farleder och i vatten som är godkända av Länsstyrelsen. På Hanö har befolkningen och Hanö byalag tröttnat och vill ha ett förbud mot framfarten på vattenskotrar. I och med att det bl.a. skadar fågelliv nu på våren och deras häckning och störande av ordning så måste givetvis denna omdömeslösa vattentrafik sluta med omedelbar verkan. Dessa personer som kör vattenskotrar ska givetvis få ett kännbart straff med höga böter och beslagta vattenskotrarna. Läser man vad som är tillåtet så är det inte tillåtet att framföra dessa vattenskotrar utanför godkänd farled. Så självklart måste ett stopp för denna skoterkörning på vatten förbjudas runt Hanö.

Ulf Svensson, Centerpartiet Sölvesborg.