Äldreboende för äldre i norra kommundelarna

Motion ställd till Sölvesborgs kommunfullmäktige.

Med denna motion menar jag att Sölvesborgs norra kommundelar har ett behov av att få någon sorts boende för äldre, människor från dessa kommundelar bör även få en chans att bo kvar på bygden när man inte orkar bo kvar i eget boende. En form av seniorboende, trygghetsboende eller liknande vore önskvärt. Det finns mark att bygga på bl.a. på Ärtvägen. En byggnad som typ marklägenheter skulle vara möjligt med 5-8 marklägenheter. Ett alternativ till annat boende som säkert skulle uppskattas på bygden och jag tror inte att det blir svårt att hyra ut denna form av boende.

Centerpartiet vill: att Sölvesborgs kommun undersöker möjligheterna i Norje att bygga ett boende för äldre i de norra kommundelarna.

Ulf Svensson, gruppledare  Centerpartiet i Sölvesborg.