Förläng blekingeleden ut mot lister

Centerpartiet vill att den 22 mil långa Blekingeleden förlängs och att den inte som nu stannar vid Tivoli vid Ryssberget utan istället kan fortsätta utmed Listers kustbyar och fram till Pukavik.

- Vi föreslår att man undersöker möjligheten att förlänga vandringsleden med en sträckning runt Listers kust med knytning till de idag befintliga lederna, säger Ulf Svensson, partiets ordförande i Sölvesborg.
Förslaget att förlänga leden är ett gemensamt uttalande som partikretsen gjort på sitt årsmöte.

Ulf Svensson är övertygad om att detta skulle bidra till en betydlig ökning av det rörliga friluftslivet och besöksnäringen.
- Det finns många möjligheter till proviantering och övernattning utmed en tänkt led och det kan locka flera att besöka vår kommun.

På Lister har av tradition det kustnära fisket haft stor betydelse för befolkningen och näringslivet.
- Det har fått till följd att vissa redskapsbodar görs om till andra ändamål som kan innebära hinder för rörliga friluftslivet. Vi tror att en led längs Listers vackra kust skulle få betydelse för att i framtiden göra det möjligt att behålla en fri kustlinje.
Ulf Svensson tycker det är mycket viktigt att man också får med alla markägare och nära boende eftersom de känner till de lokala förutsättningarna.
Den 22 mil långa Blekingeleden går idag från Kristianopel till Tivoli vid Ryssberget i Sölvesborg och passerar genom alla Blekinges kommuner.

Centerpartiet vill förlänga den idg 22 mil långa Blekingeleden ut mot Lister.