Kretsstyrelsen

Gruppledare/Ordförande: Ulf Svensson

Vice ordförande: Pär Milton

Kassör: Ali Kader

Ordinarie ledamöter:Ronny Berggren, Jesper Bengtsson, Carina Ahlgren och Robin Mattisson