Minnesutställning

Thorbjörn Fälldin

Utställningen visar en av 1900-talets främsta politikers väg till riksdagen.

Visas i SVs lokaler i Karlskrona