Blekinge
Centerpartiet lokalt
  • / Nyheter
  • / 900 fler jobb i Blekinge

900 fler jobb i Blekinge

Kakform, webbshop

nga orter runt om i Sverige har tagit ett stort ansvar för att ta emot flyktingar, må̊nga av dessa människor är i arbetsför ålder. Om flyktingarna kan komma i arbete innebär det stora demografiska och ekonomiska fördelar. Om de inte gör det innebär det en sämre utveckling både för flyktingarna själva och för kommunen. SCB:s statistik visar att en nyanländ flykting som få̊r jobb efter två̊ år gradvis ökat sin inkomst med 40 procent, jämfört med den som inte har det.

För de flyktingar som har högre eftergymnasial utbildning handlar det i hög grad att få denna utbildning validerad och kompletterad samt att lära sig svenska. Men må̊nga saknar tillräcklig skolbakgrund. För dem är det avgörande att företag har möjlighet att anställa dem, genom att kostnaden minskar. För att undvika en ökad regional klyvning och att en ny social underklass växer fram, krävs att nya vägar in öppnas upp.

Centerpartiet har därför föreslagit att arbetsgivaravgiften tas bort under två̊ å̊r för personer som gör entré på̊ svensk arbetsmarknad, främst nyanlända men även för ungdomar. Reformen kallas för ingångsavdrag och innebär att det blir upp till 24 procent billigare att anställa personer som försöker komma in på arbetsmarknaden. Det motsvarar drygt 5 000 kronor per må̊nad och anställd. Ingå̊ngsavdraget gör det billigare att anställa genom att sänka lönekostnaden kraftigt.

Centerpartiet har lå̊tit det oberoende analysföretaget WSP göra nya beräkningar av hur må̊nga nya jobb förslaget skulle innebära. WSP:s uppskattning av jobbeffekten av ingå̊ngsavdraget är att 60 000 nya jobb kan skapas i hela landet, varav hela 12 000 nya på̊ landsbygden till nyanlända. Nedbrutet för Blekinge skulle det motsvara 900 nya jobb fördelat på kommunerna enligt följande;

Karlshamn 170 jobb

Karlskrona 408 jobb

Ronneby 176 jobb

Sölvesborg 92 jobb

Olofström 54 jobb

Genom att göra det billigare att anställa kan fler människor som tillhör utsatta grupper få̊ jobb. Det vore ett stort och viktigt steg för att bryta tudelningen av Sverige.

Magnus Larsson

Distriktsordförande Centerpartiet Blekinge

0709-543843

Relaterade nyheter